Başhekim'in Mesajı

Sağlıkta dönüşüm projesiyle başlayan kamu hastanelerindeki yenileşme ve gelişmelere biz de süratle devam etmekteyiz..

Çalışanlar olarak doktoru ,hemşiresi ,teknisyeni ve personeliyle insana hizmetin önemine inanıyor ve eksik personel sayımızla insanüstü bir gayretle sağlık hizmeti veriyoruz..