İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

                 HALİL IŞIK